Què és la formació d’usuaris

Amb aquesta presentació us expliquem el concepte de “formació d’usuaris” dins l’àmbit bibliotecari. Quès és? La formació d’usuaris són accions dirigides a ensenyar a utilitzar les biblioteques i els seu recursos i a fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida. Facilita resoldre les necessitat d’informació de les persones, trobant, usant i optimitzant la informació per […]

Missió – Memòria

La Biblioteca Caterina Figueras de Tona és un centre públic i gratuït d’informació, d’aprenentatge i promoció lectora que contribueix a l’igualtat d’oportunitats i presta els seus serveis a tots els ciutadans de la localitat. Proporciona recolzament a l’educació formal i no formal i facilita l’accés a la informació mitjançant suports tradicionals i tecnològics. És un […]