Què és la formació d’usuaris

Comparteix

Amb aquesta presentació us expliquem el concepte de “formació d’usuaris” dins l’àmbit bibliotecari.
Quès és?
La formació d’usuaris són accions dirigides a ensenyar a utilitzar les biblioteques i els seu recursos i a fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida. Facilita resoldre les necessitat d’informació de les persones, trobant, usant i optimitzant la informació per a solucionar problemes.

Vol ser una introducció a la biblioteca per ajudar en la recerca i localització de la informació i en l’ús dels documents per tal de fomentar la informació, la formació, la cultura i el lleure, donant accés als seus serveis 24h al dia durant els set dies de la setmana.


Per què es fa?

Perquè es percep un desconeixement del sistema d’organització de fons de les biblioteques i del mètode de recerca d’informació. Si millorem aquesta situació, donem solucions als problemes d’informació de la vida diària de les persones potenciant la seva autonomia i aprenentatge permanent. Al mateix temps es dona facilitat per relacionar-se amb l’abundància d’informació que propicien les noves tecnologies i es treballa per evitar l’escletxa digital i fomentar la paritat.

Per una banda és necessari que la persona comprengui perquè necessita la formació. És diferent un usuari que estigui fent un treball d’investigació que una altre que tingui una necessitat de lleure. Per l’altra cal saber perquè necessitem informació, de quin tipus, quina quantitat… En funció de les respostes variarà la quantitat d’informació, el tipus, el format, accés…


Necessària per

Perquè els usuaris sàpiguen utilitzar la biblioteca i els seus recursos. Perquè guanyin autonomia en la recerca d’informació, és a dir, sàpiguen trobar, gestionar i utilitzar la informació de forma eficaç i eficient. Saber avaluar la informació per la seva autenticitat, correcció, actualitat i punt de vista, així com avaluar els mitjans pels quals s’ha obtingut.

És necessària per analitzar i treballar la informació i així poder oferir uns resultats correctes i presentables. Comprendre, comparar, combinar, anotar i aplicar la informació trobada facilita l’(auto)aprenentatge i crea ciutadans formats i informats (armats! contra la manipulació).


Conclusió

Alfabetització informacional és saber quan i perquè necessites informació, on trobar-la, com avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera ètica.

També et pot interessar