Missió – Memòria

Comparteix

La Biblioteca Caterina Figueras de Tona és un centre públic i gratuït d’informació, d’aprenentatge i promoció lectora que contribueix a l’igualtat d’oportunitats i presta els seus serveis a tots els ciutadans de la localitat.

Proporciona recolzament a l’educació formal i no formal i facilita l’accés a la informació mitjançant suports tradicionals i tecnològics.

És un lloc de trobada on es prioritza l’atenció individualitzada i cordial amb l’usuari, es vetlla per la tranquil·litat, el silenci i el respecte, i s’estableix una col·laboració amb escoles, famílies, entitats i col·lectius.

Objectius

Contribuir a la promoció de la lectura, apropant-la a les persones per a que escullin llibres que els interessin i això els porti a desitjar-ne d’altres.

Mantenir una imatge positiva, propera i innovadora de la Biblioteca a través dels serveis que presta i de la seva implicació en l’educació, aprenentatge i integració social dels seus habitants.

Ajudar a que els nostres usuaris coneguin les normes de la Biblioteca i les compleixin. Que es moguin amb facilitat per la Biblioteca i que sàpiguen trobar la informació que desitgen mitjançant els catàlegs. Que adquireixin uns hàbits de comportament que els enriquiràn i els ajudaràn a integrar-se a la comunitat on viuen, i que siguin conscients dels serveis que com a usuaris tenen dret a rebre.

Avançar cap al concepte de Biblioteca com a lloc de trobada, que afavoreixi la convivència i participació ciutadana i la generació de coneixement, cultura i opinió.


Memòria

La memòria és un resum del treball realitzat per la Biblioteca al llarg de l’any.

Política Desenvolupament de la Col·lecció

Document que estableix el compromís de la Biblioteca Caterina Figueras de Tona envers la selecció, l’adquisició i la conservació del seu fons documental.

Consulta’l en línia.


També et pot interessar