Formulari d'alta

Aquest formulari permet donar-vos d’alta com a usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals i de totes les Biblioteques Públiques de Catalunya.

Una vegada registrats tindreu un màxim de tres mesos per anar a qualsevol biblioteca a recollir el carnet, presentant el DNI/NIE, passaport, permís de residència o carnet de conduir.

El sistema us facilitarà un número de carnet provisional amb el qual tindreu accés a continguts i serveis digitals que requereixen validació d'usuari com: préstec de llibres electrònics de la plataforma eBiblio Catalunya, descàrrega d'audiollibres en mp3, consulta de bases de dades electròniques i l'espai El meu compte.

Quan recolliu el carnet tindreu accés a tots els serveis de la Xarxa de Biblioteques Municipals.


Tots els camps amb asterisc (*) són obligatoris.

La Diputació de Barcelona sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal per tal de poder tramitar la sol·licitud del carnet, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent.

Segons s'estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.

Podeu consultar la política de privacitat completa.

La vida, perquè sigui vida, s’ha de viure a poc a poc.

Mercè Rodoreda
Contacta

Jaume Balmes, 51
08551 Tona
T. +34 93 887 13 95
b.tona.cf@diba.cat
www.bibliotecatona.cat

Visitans

Horari 

Matí
Dimecres de 10 h a 13.30 h.
Dissabte de 10 h a 13.30 h.

Tardes
De dilluns a divendres de 15 h a 20 h.

© 2022 Biblioteca Caterina Figueras