Ús del catàleg de la Biblioteca (nivell II)

Comparteix

Accedir

www.bibliotecatona.cat – Catàleg – Consulta del fons – Biblioteca Caterina Figueras
www.diba.cat – Biblioteques – Catàleg col·lectiu


Ús de la cerca avançada

Autor
cognom, nom

Subcatàleg
municipi, biblioteca

Tipus de material
llibre, CD, DVD, Revista...


Llengua del document

Any de publicació

Ús dels operadors booleans
I (tots els camps)

O (o un camp o un altre
I no (la cerca desestimarà els resultats del següent camp).


Guardar un llistat de les cerques realitzades

Caldrà identificar-se. Cal anar al meu compte, omplir els camps amb el número de carnet i la clau d’accés que per defecte és la vostra data de naixement (ddmmaaaa).

El compte personal permet:
  • Enviar llistats al compte de correu electrònic: Les Meves llistes – Exportar llistes – omplir correu electrònic – Enviar
  • Reservar documents que estan prestats a altres usuaris
  • Canviar dades personals
  • Consultar i renovar préstecs
  • Reservar ordinadors d’ús públic mitjançant el servei Internet 
  • Consultar les bases de dades electròniques

Localitzar documents a la Biblioteca 
 

Cal fixar-se en la informació que apareix al capdavall del registre bibliogràfic:
Localització
 
Biblioteca on es troba el document i l’espai (adults- en aquest cas no hi ha cap indicació-, infantil, música, col·lecció local, Racó de pares…).

Signatura
Etiqueta que tenen tots els documents, serveix per identificar el tipus de document. Si està adreçat al públic infantil o adult i si és en algun suport especial: CD, DVD, Revista….Conté els 3 primers números de la CDU i les 3 primeres lletres del cognom de l’autor.

Estat

Aquest camp informa sobre la disponibilitat de l’exemplar
(DISPONIBLE. VENÇ 08-11-2011, exemplar en préstec fins la data especificada. EXCLÒS DE PRÉSTEC, document que no es deixa en préstec, només es pot consultar a la mateixa biblioteca)

Volum
Descriu si el document forma part d’una obra composta per varis volums.
En el cas d’enciclopèdies etc. Informa del número de volum de l’exemplar i del número total de volums.


També et pot interessar