Primària

Comparteix

La Biblioteca de Tona vol potenciar el gust per la lectura així com l’ús de la mateixa Biblioteca per part dels nois i noies que estudien al municipi. Els nostres objectius principals amb aquestes accions formatives són:

Aproximar els nens i nenes al món de la lectura, a passar-s’ho bé amb els llibres i animar-los a fer ús de la biblioteca pública 
Formar en actituds, hàbits i valors, per al bon ús de l’equipament. 
Donar a conèixer l’espai i els recursos de la Biblioteca adreçats a la seva edat. 
Formar usuaris autònoms en l’ús de la Biblioteca pública. 
Valorar i respectar un servei públic d’informació, cultura i lleure, gratuït i obert a tothom.

Visites a les escoles amb lots de llibres

La Biblioteca visita de forma trimestral a tots els centres educatius del municipi per a presentar alguns dels llibres que es deixen a l’aula amb l’objectiu de reforçar i promocinar el gust per la lectura. L’activitat es conclou amb l’explicació d’un conte.

La Rateta, un personatge màgic de la Biblioteca que viu gràcies als llibres i les seves històries, és la protagonista d’aquestes visites. La Rateta està present en aquesta activitat fins a 2n de Primària, a partir d’aquest curs, s’ha de consensuar amb el grup la presència d’aquest personatge a l’activitat; i cal sol·licitar-ho per escrit a la Biblioteca (mitjançant correu electrònic, carta impresa…)

Altres informacions per al professorat:
 • Com a mesura de control del lot de llibres, s’inclou una llista amb els exemplars deixats a l’aula.
 • El professorat o els alumnes tenen l’opció d’escollir els documents. En cas que no ho facin, la selecció serà realitzada segons els criteris del personal de la Biblioteca.
 • Els lots van acompanyats d’unes notes que contenen jocs, endevinalles, cançons, refranys, curiositats… S’han creat amb la intenció que els nens i nenes rebin una informació periòdica de la Biblioteca. La col·laboració del professorat és imprescindible per fer-les arribar als seus destinataris.
  Veure notes: Primer i Segon, Tercer i Quart, Cinquè i Sisè.
 • Cada classe disposa d’un carnet de biblioteca per realitzar el préstec del lot i d’altres documents que pugui sol·lcitar. El tutor és el màxim responsable dels documents prestats.
 • Es sol·licita informació al professorat sobre temes específics que treballen amb els alumnes, tant per cercar el material, com per evitar deixar tots els documents en préstec.
 • Es demana la presència d’un educador de l’escola durant tota l’activitat.
 • La biblioteca disposa de llibres Pop-up (llibres desplegables), són una tipologia de documents molt atractius, però alhora molt delicats i d’un alt cost econòmic. S’ofereix la possibilitat de préstec d’aquest material, que només pot ser utilitzat per mestres i professors éssent els responsables del seu bon ús i estat. Veure llistat de pop-ups

Visites a la Biblioteca


Es proposen visites a la Biblioteca per a tots els grups de Primària. Es recomana que es realitzin entre una i tres vegades durant el curs escolar.

La visita s’estructura de la següent manera:

 • Benvinguda al grup classe i presentació de la Biblioteca
 • Activitat formativa
 • Temps per a la lectura i el contacte amb els llibres 
 • Explicació d’un conte

Com en el cas de les visites escolars, el personatge de La Rateta només apareix amb els alumnes fins a 2n de Primària, excepte si la classe ho sol·licita.

Podeu accedir a les activitats proposades per als diferents grups a partir dels següents enllaços:

Informació per al professorat: 
 • Les activitats estan concebudes per a grups poc nombrosos. Per aquesta raó, les sessions a la Biblioteca es fan per aula i no per curs.
 • És indispensable la presència de la mestra del grup classe durant les sessions en les quals es presenta el lot i s’explica un conte. 

Avaluació de la sessió formativa

Enquesta. Un cop omplerta cliqueu el botó submit.

També et pot interessar