AVÍS LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Responsable del tractament

Les dades personals que s’obtinguin a través d’aquest web són confidencials i estan incorporades a un fitxer informatitzat que conté la informació. El responsable del tractament de les dades és Biblioteca Caterina Figueras (Antonir Figueras, 62, 08551 Tona).

2. Finalitat del tractament

Només es faran servir per fer-vos arribar un butlletí que té la finalitat d’informar sobre els llibres i les notícies de la Biblioteca Caterina Figueras, i també de les activitats que organitzi la Biblioteca o aquelles en què participi.

Les vostres dades seran custiodiades amb les màximes garanties de confidencialitat conforme a la normativa vigent de protecció de dades.

3. Legimitació

La legimitació per al tractament de les vostres dades és el consentiment expressat a l’hora de subscriure-us al butlletí de la Biblioteca Caterina Figueras.

4. Termini de conservació

Les vostres dades seran conservades mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.

5. Destinataris

No comunicarem les vostres dades a cap altra persona o entitat si no és amb el vostre consentiment inequívoc o perquè hi estiguem obligats d’acord amb la llei aplicable.

6. Drets

Us recordem que, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir els vostres drets d’accés, rectificació, restricció, cancel·lació, portabilitat i d’oposició al tractament de dades mitjançant correu electrònic a la nostra adreça de correu electrònic: b.tona.cf@diba.cat o a l’adreça postal de la Biblioteca Caterina Figueras: carrer Antoni Figueras, 62, 08551-Tona.

Així mateix, teniu dret d’iniciar reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: c/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid.

Contacta

Jaume Balmes, 51
08551 Tona
T. +34 93 887 13 95
b.tona.cf@diba.cat
www.bibliotecatona.cat

Visitans

Horari 

Matí
Dimecres de 10 h a 13.30 h.
Dissabte de 10 h a 13.30 h.

Tardes
De dilluns a divendres de 15 h a 20 h.

© 2022 Biblioteca Caterina Figueras