Política de privacitat

Comparteix

Posem en el seu coneixement que les dades de caràcter personal, incloses les imatges, si fos el cas, facilitades voluntàriament per vostè, seran tractades d’acord amb el Reglament (UE) 2016-679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, així com a les Legislacions Nacionals vigents en cada moment, amb la finalitat de gestionar i administrar els assumptes relatius a les relacions existents entre l’Interessat i la, BIBLIOTECA CATERINA FIGUERAS, per remetre-li informació sobre les nostres activitats i / o donar resposta a les sol·licituds d’informació, suggeriments, opinions, etc.

Amb l’acceptació, vostè consent el tractament de les seves dades personals per a les finalitats indicades i autoritza expressament a la BIBLIOTECA CATERINA FIGUERAS l’accés a les mateixes.

Vostè té dret a exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació, cancel·lació, supressió o oblit, limitació i/o portabilitat en l’àmbit reconegut pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016 i / o Legislacions Nacionals vigents.

Per exercitar els drets esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a:

BIBLIOTECA CATERINA FIGUERAS
Carrer Antoni Figueras, 62
08551 TONA

c/e: b.tona.cf@diba.cat
telèfon: 93 887 13 95

També et pot interessar