Política de Privacitat i Protecció de Dades

Comparteix


Dades personals i serveis de la societat de la informació

La Biblioteca informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que inclourà la informació dels Usuaris que, lliure i voluntàriament facilitin les seves dades personals a través dels Formularis de Contacte habilitats en el present pàgina web per als diversos serveis, o fent ús de les adreces de correu electrònic publicades en el mateix.

La comunicació en el present Lloc Web de les seves dades personals comporta el consentiment inequívoc per part de l’Usuari perquè els mateixos siguin incorporats en un fitxer creat sota la responsabilitat de la Biblioteca, que té per finalitat la prestació del servei sol·licitat i l’enviament de comunicacions no comercials, fins i tot per mitjans electrònics, de les activitats organitzades per la Biblioteca Caterina Figueras, i / o tercers relacionades amb l’art i la cultura.

Tota la informació facilitada per l’Usuari a través del lloc web haurà de ser veraç, garantint l’Usuari l’autenticitat de totes les dades proporcionades. La no complementació o la complementació parcial de les dades sol·licitades podrien suposar que la Biblioteca no pogués atendre la seva sol·licitud.

La Biblioteca es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l’altra legislació aplicable.

Les dades personals que ens faciliteu seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial amb la finalitat de dur a terme la gestió de la nostra relació. En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers.

Així mateix, la comunicació podrà ser per via electrònica o telefònica, basant-nos en l’interès legítim de la Biblioteca, i consistirà en informació sobre la seva inscripció al nostre servei, així com novetats pròpies de la mateixa, activitats, campanyes o events organitzats per la Biblioteca, i altres comunicacions que puguin resultar del vostre interès, totes ells de caràcter gratuït i informatiu i no comercial.

La Biblioteca Caterina Figueras compleix amb totes les garanties legals establertes per a protegir la privacitat de les vostres dades personals.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, en el seu cas, el dret de portabilitat i limitació del tractament, recollits en el RGPD (UE) 216/679, dirigint-se a l’adreça electrònica b.tona.cf@diba.cat, indicant en l’assumpte “Baixa” i manifestant la seva voluntat de no rebre en el futur més comunicacions de la Biblioteca, o bé per correu postal a Antoni Figueras, 62, 08551 Tona- Barcelona .

En qualsevol cas, podreu dirigir-vos a l’autoritat de protecció de dades www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels vostres Drets.
Finalment, informem que la Biblioteca cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades de l’Usuari quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades.

També et pot interessar