Per un país de tots, l’escola en català

Comparteix

El diumenge 27 de gener, el pla del Castell es va tenyir de vermell i groc simbolitzant la senyera. Les mans pintades i enlairades, responien a la convocatòria del Consell escolar municipal en defensa del model d’escola de Catalunya.  

Us deixem amb el manifest i amb les fotos de l’acte.

Per un país de tots, l’escola en català!

Avui, 27 de gener, a dalt del Castell de Tona, ens trobem per exigir que el català, llengua pròpia de Catalunya, ocupi a les nostres escoles el lloc que li correspon i continuï essent la llengua vehicular dels aprenentatges.

Afirmem

• Que considerem l’ensenyament un element clau de país i per això refermem el nostre compromís per una escola catalana, de qualitat, equitativa, que tingui ben present la cohesió social i que tendeixi a l’excel·lència.

• Que les llengües no han de ser mai percebudes com un problema, sinó com una oportunitat. Volem que, en acabar els seus estudis obligatoris, l’alumnat de Catalunya sigui, com a mínim, trilingüe. Això vol dir que sigui competent –i que ho demostri– en català, castellà i una altra llengua estrangera. En el món global en què vivim, el coneixement de llengües ens obre portes i ens fa competitius.

• Que separar l’alumnat de les nostres escoles per raons lingüístiques seria un error pedagògic molt greu que comportaria riscos molt elevats de fractura social.

• Que és al nostre Parlament a qui correspon, d’acord amb les seves competències, dissenyar el model educatiu que es consideri més idoni per assolir els millors resultats i que és al Govern a qui correspon fer complir les lleis del Parlament. Per això, demanem al nostre Govern que no cedeixi en cap dels aspectes que s’expressen al títol II de la Llei d’educació de Catalunya (LEC), pel que fa a la política lingüística, i li recorda que compta amb el nostre suport per defensar-los.

Subratllem

• Que l’avantprojecte de la nova Llei d’educació (LOMCE) del ministre Wert és inacceptable a Catalunya, perquè proposa una contrareforma educativa retrògrada, recentralitzadora, harmonitzadora, inútil i que no serveix per preparar l’alumnat català per fer front als reptes que la situació actual planteja.

• Que l’avantprojecte de llei esmentat representa una ofensiva global contra la possibilitat d’establir currículums adequats a la nostra realitat, conculca la capacitat del Parlament de Catalunya per decidir sobre el model educatiu i no respecta el que ha legislat el nostre Parlament a partir d’un amplíssim consens polític i social.

• Que l’obsessió malaltissa i preconstitucional del senyor Wert envers la llengua catalana es concreta a equiparar-la a la categoria d’«Especialitat» –al mateix nivell que la tercera llengua estrangera–, anima a obrir definitivament la porta a la segregació de l’alumnat per motius de llengua dintre del mateix centre educatiu i preveu la subvenció de centres de titularitat privada que s’avinguin a fer l’ensenyament en castellà.

 En conseqüència

• Manifestem el seu rebuig frontal a aquest projecte de llei (LOMCE) i constata que la gravetat del moment és màxima. Mai ningú no s’havia atrevit a proposar-nos que esborréssim 35 anys d’escola democràtica catalana, avalada i reconeguda com una experiència d’èxit.

• Demanem al nostre Govern la màxima contundència en la defensa d’un patrimoni pedagògic que hem construït entre tots.

• Ens comprometem a continuar treballant units, la societat civil i tots els centres escolars i educatius de Catalunya, en defensa de la nostra escola, que és garantia de futur per als nostres joves i per al país sencer.

També et pot interessar