Activitats proposades per a Primària: Cicle superior

Comparteix

Cinquè

Activitat: Què vol dir? 


Objectius de l’activitat: 
Incentivar el gust per la lectura
Promoure l’ús de diccionaris per resoldre dubtes

Funcionament

El grup classe es divideix en subgrups de 4-5 estudiants. S’entrega un llibre de poesia per grup i un full on apareixen preguntes relacionades amb els poemes. Per a poder-les respondre hauran d’utilitzar diccionaris de la Biblioteca (català, castellà, traductors, diccionaris de sinònims). Alguns dels dubtes que hauran de resoldre són: Les seves rialles brollaven de la boca…, sinònim de neteja, com es diu xiula en francès?…


Activitat: BiblioOca


Objectius de l’activitat:
Consolidar els coneixements apresos sobre la Biblioteca

Funcionament:

Cada grup de 4-5 alumnes disposa d’un tauler de joc (semblant al joc de l’Oca) i unes targetes amb preguntes relacionades amb la Biblitoeca que hauran de respondre. Algunes de les preguntes que apareixen al BiblioOca:  a la Biblioteca hi ha llibres d’imaginació i llibres de…? Digues tres tipus de documents que podem trobar a la biblioteca, Qui és l’il·lustrador d’un llibre?…


Sisè

Activitat: Joc de pistes


Objectius de l’activitat:
L’ús d’obres de referència per a satisfer les necessitats informatives 
Ús del catàleg informàtic de la Biblioteca

Funcionament:
L’activitat del Joc de pistes es realitza en equips de 4-5 membres. Cada un d’ells haurà de respondre les qüestions plantejades utilitzant els recursos de la biblioteca (obres de referència, revistes, llibres de literatura, catàleg informàtic…). A mesura que el joc avança, els grups obtenen les peces d’un trencaclosques, que un cop completat els permetrà assolir l’objectiu final de l’activitat: trobar un document concret. 

Al finalitzar l’activitat es fa entrega a cadascun dels nois i noies d’un diploma que acredita la formació rebuda i els coneixements assolits.
També et pot interessar