Activitats proposades per a Primària: Cicle mitjà

Comparteix

Tercer
Activitat: Busca en els còmics


Objectius de l’activitat:
Introduir el còmic  
Donar a conèixer les seves característiques principals 
Introduir els conceptes d’autor i títol del llibre

Funcionament:

Es divideixen als participants en grups de 4-5 alumnes a qui es reparteix un còmic  i 10 targetes amb elements que han de buscar a l’interior del llibre. 

Alguns dels còmics que es treballaran són: Les Aventures extraodinàries d’en Massagran, El Vampir va a l’escola….


Activitat: Coneguem el còmic

Objectiu de l’activitat:
Conèixer alguns dels còmics més idonis per a la seva franja d’edat

Funcionament:

Es reparteixen targetes amb títols de còmics i imatges per tal que les agrupin correctament. 
Alguns dels títols que es treballen en l’activitat són: Les aventures de Tintin, Astèrix i Obèlix, Ot el bruixot….Activitat: Escriptors per un dia

Objectiu de l’activitat: 
Manipular i conèixer alguns dels elements més característics dels còmics 
Potenciar la imaginació 
Introduir el llenguatge del còmic (onomatopeies, signes exclamació, etc.)

Funcionament:

A partir d’una tira de vinyetes muda han d’inventar i escriure l’argument utilitzant els elements característics del còmic. S’utilitzen còmics com: Ot, el bruixot…


Quart

Activitat: De quin llibre es tracta?


Objectiu de l’activitat:
Identificar diferents tipus de document: coneixement, imaginació, diccinari, enciclopèdia…

Funcionament
:

Es proposen imatges de diferents tipus de documents i els alumnes els han d’identificar segons les tipologies treballades en l’activitat: coneixement, imaginació, diccionari, enciclopèdia, còmics, atles…


Activitat: què és la signatura?


Objectiu de l’activitat:
Ensenyar com s’ordenen els llibres a la Biblioteca 
Facilitar l’autonomia en la cerca de documents al prestatge 

Funcionament:

Cada nen porta penjat un cartell i s’han d’ordenar com si fóssin llibres.
Es reparteixen també unes signatures de documents que caldrà buscar als prestatges de la Biblioteca. Un cop trobats, s’explica a la resta del grup els problemes que han tingut durant el procés.


Activitat: què és la CDU?


Objectiu de l’activitat:
Ensenyar com es classifiquen i ordenen els llibres a la Biblioteca
Facilitar l’autonomia en la cerca de documents al prestatge

Funcionament
:

L’activitat proposa treballar la cerca d’informació a través de les signatures i la CDU, el sistema de classificació per matèries que s’utilitza a la biblioteca. 
Es divideixen en grups de 4 o 5 estudiants, per tal de resoldre les 3 preguntes plantejades. Han de respondre a partir de la senyalització als prestatges, l’explicació del personal bibliotecari i l’ajut individual si cal.

També et pot interessar