Actitivats proposades per a Primària: Cicle inicial

Comparteix

Primer
Activitat: Identifiquem els documents


Objectius de l’activitat:
Els infants aprenen a identificar els contes d’imaginació i coneixement

Funcionament:

Es mostren pàgines de diversos contes, els nens i nenes han d’identificar a través de la imatge i el seu contingut de quin tipus de document es tracta: imaginació o coneixement.


Activitat: Sopa de lletresObjectius de l’activitat: 
Treballar el vocabulari específic de la Biblioteca

Funcionament:

Es proposa buscar conjuntament, en una sopa de lletres gegant, paraules que s’utilitzen sovint en l’àmbit de la Biblioteca. Algunes de les que apareixen són: préstec, renovació, silenci…


Activitat: Trencaclosques de personatges de contes

Objectius de l’activitat:
Relacionar imatges i paraules de contes tradicionals 
Contribuir a l’autonomia en la cerca de documents

Funcionament:

En l’activitat els participants han d’agrupar targetes, imatges i paraules relacionades amb contes tradicionals, segons la història a la que fa referència. Un cop agrupades, hauran de localitzar el document al prestatge.


Segon

Activitat: Periodicitat de les revistes

Objectius de l’activitat: 
Conèixer les diferents tipologies de documents existents a la Biblioteca
Identificar les diferències entre revistes i contes

Funcionament:

S’entrega una revista a cada grup de 4 alumnes. En un plafó troben targetes amb informació de les revistes: títol, data, número, part de la revista… Els integrants del grup hauran d’identificar quines targetes fan referència a la seva revista.
A l’activitat es treballa amb: Cucafera, Cavall Fort, Tiro-liro…


Activitat: BiblioRevistOca
Objectius de l’activitat: 
Identificar els elements distintius de les revistes 
Identificar els hàbits i actituds propis de la Biblioteca

Funcionament:

L’activitat es realitza en grups de 4 alumnes. Cada un d’ells disposa d’un tauler de joc (similar al joc de l’Oca) i unes preguntes. Per guanyar, caldrà que responguin correctament les qüestions plantejades, que fan referència a les revistes i al comportament que s’ha de tenir a la Biblioteca.
Algunes de les preguntes que es poden trobar són: Qui és la família Picaflor? Digues 3 coses que es poden fer a la Biblioteca…


Activitat: Aparellem revistes

Objectius de l’activitat:
Aproximar els nens i nenes a les diferents revistes infantils

Funcionament:

Es reparteixen targetes amb fragments de títols. Els alumnes hauran d’aparellar-los amb l’objectiu de completar-los.
Algunes de les revistes que es treballen en l’activitat són: Reporter Doc, Cavall Fort, Cucafera…


També et pot interessar