Notícies

Literatura exposada

La Institució de les Lletres Catalanes ha presentat un nou portal web, Literatura exposada, una iniciativa que té com a objectius posar al corrent de les exposicions de temàtica literària en curs i mantenir a l’abast de tothom els recursos que poden ser d’interès per als lectors, investigadors o promotors de noves exposicions.

A través d’aquest nou portal us convidem a visitar les següents exposicions virtuals: 


«Retrats d’infants», és l’ex­po­si­ció co­men­ça­da per Car­les Sin­dreu i Pons (1900-1974) durant els anys trenta del segle XX amb el títol de «Sis retrats en cèrcol», embrió d’un pro­jec­te més am­bi­ci­ós que no arri­bà  a materialitzar i que ha­via de dur per tí­tol «Trenta minuts de llan­ter­na mà­gi­ca». La col.lecció la  va anar ampliant al llarg de la seva vida i consta de 63 fo­to­gra­fi­es, re­trats d’in­fan­te­sa d’escriptors i per­so­nat­ges per­ta­nyents al món de la in­tel.lec­tua­li­tat dels anys 30 i que des­prés la majoria han es­de­vin­gut els per­so­nat­ges més significats de la cultura del país (J.V. Foix, C. Riba, A. Ber­tra­na, A. Fer­rant, C. Albert, J. Ala­ve­dra, S. Gasch, entre d’al­tres). Tots ells, coin­cidiren amb Sindreu en al­gu­na de les múl­ti­ples ocupacions i iniciatives que instigà i du­gué a ter­me al llarg de la seva vida i molts l’ho­noraren amb la seva amistat incondicional i du­ra­do­ra.
Amb el títol A mitja veu, l’exposició dels retrats es presentà a Girona, del 22 al 29 de setembre de 1996,   i  des­prés a Barcelona, a la Galeria EUDE els mesos de maig i juny de 1997.


Maria Àngels Anglada i Abadal (1930 -1999) va cultivar diversos gèneres literaris: de la narrativa a la crítica literària, passant per l’assaig i les traduccions. Per damunt de tot, però, se sentia poeta i escrivia com a poeta, i les obres d’aquests gèneres són fetes amb els mateixos materials que els versos. Els escenaris de les seves obres, els hem de buscar a la plana de Vic de la seva infantesa, als racons empordanesos que va aprendre a estimar així com als paisatges d’Itàlia i Grècia que sovint foren destinació dels seus viatges. La seva mirada era cuna extrema sensibilitat i sabia destil·lar amb paraules ben trobades tant l’emoció sentida davant la bellesa natural o artística com la indignació davant la injustícia. Maria Àngels Anglada començà a escriure molt aviat, però trigà força a publicar. Aplicava a la seva producció el rigor i el sentit crític que havia afinat després d’anys d’escriure assaig literari en la premsa. La seva obra poètica es troba aplegada a Columnes d’hores (1990) i Arietta (1994). La seva producció es completa amb assaigs i estudis de divulgació literària i també amb traduccions d’autors clàssics. La seva obra reposa sobre uns eixos fonamentals: la llengua, la memòria, el compromís, el paisatge, l’art i la música… Quan el nostre país faci la pau amb la seva collita de poetes, l’obra sòlida i essencial de Maria Àngels Anglada hi serà entre les primeres. L’exposició «Maria Àngels Anglada. Vida i obra» és un recorregut cronològic il·lustrat amb imatges i acompanyat de paraules que va dir i escriure l’autora.


L’any 2007 es commemora el centenari del naixement d’Artur Bladé i Desumvila i aquesta exposició vol ser un instrument per al reconeixement de la seva trajectòria i per a la difusió de la seva obra. Per això, l’exposició remarca diversos aspectes: el Bladé memorialista de la terra natal, el Bladé activista cultural i polític, el Bladé exiliat i cronista de l’exili, el Bladé escriptor consolidat (narrador, biògraf i periodista), l’obra bladeriana i la crítica i el Bladé d’ahir, avui i sempre.


Visió panoràmica de la literatura catalana, en la qual es destaca l’estreta relació entre la producció literària i la societat, i la seva vinculació amb els esdeveniments internacionals més rellevants. Pensada per a difondre a l’estranger, en el marc de les universitats amb estudis de català i en biblioteques, es presenta sempre en la llengua pròpia del país, amb un plafó de relacions entre la cultura catalana i la d’aquell país. Es va presentar en les llengües següents: suec, gallec, anglès, alemany, finès, italià, hungarès, holandès, suec, rus, francès i portuguès.


Exposició sobre cultures d’arreu del món vistes a través de llibres d’escriptors viatgers amb l’objectiu de promoure la difusió de la lectura i afavorir la cohesió social. La mostra parteix de superar el concepte tradicional d’exposició, en el qual l’espectador és un receptor d’informació passiu, potenciant el plaer de la lectura a través d’una dinàmica participativa i interactiva. Té dues parts: la primera és audiovisual i presencial ocupant un espai físic a la biblioteca que l’acull; la segona és de tipus virtual i s’hi accedeix a través d’una web amb accions interactives que es complementen amb activitats organitzades a la biblioteca.


«El món i un llibre» vol convidar-vos a reflexionar sobre el camí que porta el lector fins al llibre i el llibre cap al lector. El llibre, amb força per seduir; el lector, amb ganes de ser seduït.


Amb el convenciment que els lectors som els altres protagonistes de la literatura, proposem al visitant es pregunti
Qui?, Què?, Per què?, Com?, Quan? i On? llegim. 
Conjuguem el verb en present i en plural perquè volem compartir un plaer que ens obre a diferents móns amb el simple gest de passar pàgina. Pel recorregut ens acompanyen les paraules de Calvino, Fuster, Kafka, Lessing, Proust, Woolf i tants d’altres entusiastes d’aquesta activitat que ens uneix en un club de lectura gegant, universal i imaginari.
Volem subratllar l’altre pol que fa possible la literatura: els lectors, la lectura. El llibre està servit. Només cal que en traspasseu la portada. 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *