Header AD

JSTOR posa en accés obert part del seu fons documental


El sistema d'arxiu en línia de publicacions acadèmiques Journal Storage (JSTOR) ha posat en accés lliure prop de 500.000 articles de més de 200 revistes publicades abans de 1923 a Estats Units i de 1870 en altres indrets. Es tracta d'un repositori documental accessible de forma gratuïta a aproximadament el 6% del seu contingut.
JSTOR posa en accés obert part del seu fons documental JSTOR posa en accés obert part del seu fons documental Reviewed by Biblioteca Caterina Figueras on 11:57 Rating: 5

Cap comentari

Post AD