Header AD

Més de 290.000 documents digitals culturals accessibles des del cercador Eureca

El cercador de col·leccions digitals d’interès cultural Eureca, http://eureca.cultura.gencat.cat  promogut per la Subdirecció General de Biblioteques del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació inclou ja la referència de més de 290.000 documents digitals disponibles a la xarxa d’interès per a la cultura catalana en diferents suports (text, fotografia o vídeo).

Eureca! (Enllaç Unificat a Recursos Electrònics de Catalunya) pretén facilitar la recerca d’informació digital a la xarxa i per això indexa la informació dels documents continguts als principals repositoris d’informació electrònica de Catalunya. Des del cercador s’accedeix als documents d’interès i es redirecciona el visitant fins al web que acull el document original d’interès.
Més de 290.000 documents digitals culturals accessibles des del cercador Eureca Més de 290.000 documents digitals culturals accessibles des del cercador Eureca Reviewed by Biblioteca Caterina Figueras on 16:09 Rating: 5

Cap comentari

Post AD